Mahmut İnan Çevre Danışmanlık Mühendislik Hizmetleri

Odyolojik Muayene


Saf Ses Odyometri (Hava ve Kemik Yolu    İşitme Eşikleri Tespiti)
Konuşma Odyometrisi (Konuşmayı Ayırt    Etme ve Alma Eşiği)
Tedirgin Edici Ses Düzeyi (UCL)
En Rahat Ses Yüksekliği (MCL)

Odyometri

İnsan kulağı 16-20000Hz arasındaki seslere karşı duyarlı olmasına rağmen her frekansı aynı şiddette agılayamamaktadır. Saf ses Odyometrisi yapılırken insan kulağının duyarlı oldugu, 250-500-1000-2000-4000-6OOOHz'lerdeki işitme esiklerine bakılır.

Gürültüye bağlı işitme kaybının oluşması dikkate alındığında, eski şekilde oluştugu görülmektedir. Birincisi çok yüksek bir sese bir anlık maruz kalmak (herhangi bir patlama olabilir), ikincisi de orta ve yüksek şiddetteki bir sese uzun sure maruz kalmaktır. Fabrika ortamında çalişma, ikinci tiir işitme kayıplanna girmektedir. Bu tiir kayiplarin uzun sürede ve yavaş yavaş oluşması, konuşmayi kapsayan frekanslardan başlamayip, tiz frekanslardan (4000 ve 6000 Hz'lerde) başlamasi kişinin işitme kaybının farkma varmasını engellemektedir. Bu tiir kayiplarin tespit edilmesi igin odyometrik test sonuqlarinin degerlendirilmesi gerekmektedir.

Örnek Değerlendirme

Odyometrik testin değerlendirilmesinde saf-ses ortalamasi ve 4000 Hz deki işitme eşiği, Uluslararasi Standart ISO 1999 ve Amerikan Ulusal Standards ANSI S3-1 dikkate alınarak yapiılmaktadır.
 


Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesi Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Yetki Belgesi
copyright © 2012 - Designed by www.hizmetofisi.com